Celf a Dylunio

Addurniadau Rhufeinig

Nid yw’r rhan fwyaf o gelf o’r hen fyd wedi goroesi ond mae ambell i fosaig Rhufeinig wedi goroesi oherwydd eu bod wedi eu creu o garreg neu wydr. Mae ambell un wedi ei ddarganfod yng Nghymru.

Patrymau geometrig yn fila Llanilltud Fawr.
Patrymau geometrig yn fila Llanilltud Fawr.

Unwaith, safai fila Rufeinig ger Llanilltud Fawr ble mae dim ond cae heddiw. Pan aeth archeolegwyr i dyllu yn y cae, fe ddaethon nhw o hyd i loriau mosaig addurnol. Mae’n debyg iddyn nhw gael eu gosod yn y bedwaredd ganrif OC. Yn fuan wedyn, gadawyd y fila a dadfeiliodd dros amser. Roedd y lloriau’n cynnwys patrymau geometregol wedi eu creu o sgwariau du a gwyn.

 Darn o fosaig o eglwys Caerwent sydd wedi ei gadw.
Darn o fosaig o eglwys Caerwent sydd wedi ei gadw.

Darganfuwyd mwy o fosaigau ger Casnewydd ar safle tref Rufeinig Venta Silurum, sef Caer-went heddiw. Mae darn ohono wedi ei gadw yn eglwys Caer-went ac mae mosaig arall o anifeiliaid o Gaer-went yn Amgueddfa Casnewydd.

Tasg

Nid oes angen adnoddau ychwanegol.

Edrychwch ar y lluniau o’r mosaigau Rhufeinig. Beth yw siâp y darnau a ddefnyddiwyd i’w creu? Pa liwiau maen nhw’n eu defnyddio? Pa wahanol siapiau a phatrymau allwch chi eu gweld?

Dylech weld:

  • siapiau diemwnt
  • patrwm cwlwm
  • patrwm labyrinth, neu siâp sbiral
  • llinellau
  • rhannau o sgwariau
  • rhyngles, fel llun o ddwy raff wedi eu plethu gyda’i gilydd
  • calon

Cewch hyd i ragor o wybodaeth am fila Llanilltud Fawr yma.

Tasg estynedig

Naill ai taith maes mewn grŵp neu astudiaeth annibynnol.

Roedd mosaigau’n ffasiynol ar gyfer siopau rhwng tua 1850 a 1950, yn enwedig ar drothwy’r drws. Edrychwch os allwch chi weld mosaigau yn eich tref leol a gwnewch nodyn neu fraslun i’w disgrifio.

Ymweld

Gellir ymweld â:

Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, Aberystwyth, i edrych ar archif Llanilltud Fawr
Amgueddfa Casnewydd i edrych ar fosaigau o Gaer-went
Eglwys Caer-went i edrych ar y mosaig o Gaer-went
• Hen siopau yn eich tref