Celf a Dylunio

Siapiau cudd

Yn aml, bydd artistiaid yn meddwl am siapiau geometregol pan fyddant yn cyfansoddi eu lluniau. Mae Clive Hicks-Jenkins yn hoff o feddwl am drionglau yn ei baentiadau. Mae ei baentiad The Virgin of the Goldfinches yn Eglwys Gadeiriol Llandaf yn darlunio stori’r Beibl am yr angel yn dod i ddweud wrth Mair ei bod am gael babi. Fe wnaethom holi Clive Hicks-Jenkins am y darlun.

Optimized-Clive-Hicks-Jenkins.jpg
'The Virgin of the Goldfinches', Eglwys Gadeiriol Llandaf

Allwch chi ddangos inni ble mae’r trionglau yn y paentiad hwn?

Mae trionglau ym mhobman ond fe allaf ddangos rhai ohonynt ichi yn y diagram hwn. Mae dau driongl hafalochrog, wedi eu nodi â llinellau gwyn solet - un yn pwyntio i fyny at y clogwyn yn y pellter ac un yn pwyntio am i lawr o flaen adenydd yr angel. Mae trionglau llai o faint wedi eu creu ble mae’r lleill yn gorgyffwrdd. Mae’r triongl a nodir gan linellau gwyn toredig yn cynnwys ffigur Mair. Mae triongl yn cynnwys blaenau adenydd yr angel a gwaelod ei siaced. Mae’r triongl melyn yn uno tŵr y castell gyda phen-glin yr angel ac esgid Mair.

14.1.2.png

Pam ydych chi’n defnyddio trionglau?

Rwy’n hoff o strwythur geometregol. Mae’r llinellau’n helpu eich llygad i symud o amgylch y paentiad heb lithro oddi ar yr ymyl.

Allwch chi roi enghraifft o hyn yn y paentiad hwn?

Mae’r ddau driongl hafalochrog yn golygu bod canol y llun yn teimlo’n dawel. Mae’r un sy’n pwyntio ar i fyny’n golygu bod perthynas rhwng y ffigurau er bod Mair yn edrych i ffwrdd. Mae ochrau hirion y trionglau eraill i gyd yn pwyntio at y gornel dde uchaf, fel pe bai’r stori am barhau yn y ddrysfa a’r castell.

Pam eu bod nhw’n gudd?

Pe bae’n nhw’n amlwg fe fydden nhw’n tynnu eich sylw. Rydw i am ichi synhwyro effaith y strwythur ond nid dim ond gweld trionglau.