Celf a Dylunio

Ffractalau o fewn natur a chelf

Mae rhai artistiaid yn mwynhau creu celf o batrymau ffractal y maen nhw’n dod ar eu traws ym myd natur. Mae’r peintiwr o Gymru, Sigrid Müller, yn creu dyfrlliwiau manwl iawn o flodau a chregyn. Mae gan y cregyn môr hyn streipiau niferus yn mynd o’u hamgylch.

Seashells-19cm-x-28.5cm-2015.jpg

Mae rhai ffotograffwyr yn edrych yn agos ar enghreifftiau naturiol o ffractalau. Dyma rai enghreifftiau: