Celf a Dylunio

Cydnabyddiaethau

  © Atebol Cyfyngedig 2019

  Cedwir y cyfan o’r hawliau. Ni chaniateir atgynhyrchu unrhyw ran o’r adnodd hwn na’i drosglwyddo ar unrhyw ffurf neu drwy unrhyw fodd, electronig neu fecanyddol, gan gynnwys llungopïo, recordio neu drwy gyfrwng unrhyw system storio ac adfer, heb ganiatâd ysgrifenedig y cyhoeddwr.

  Mae pob gofal wedi'i gymeryd i ganfod holl hawlfreintiau cynnwys y wefan hon. Cysylltwch â ni ar gyfer unrhyw ymholiad yn ymwneud â hawlfraint: atebol@atebol.com 

  Cyhoeddwyd gan Atebol Rhyngweithiol, Adeiladau’r Fagwyr,

  Llanfihangel Genau’r Glyn, Aberystwyth, Ceredigion SY24 5AQ

  www.atebol.com

  www.celfadylunio.cymru

  Mae'r adnodd hwn hefyd ar gael drwy wefan Hwb Llywodraeth Cymru.

   

  Testun: © Peter Wakelin / Atebol

  Mae hawliau Peter Wakelin wedi’u cydnabod fel awdur y gwaith hwn.

  Cyfarwyddwr Project: Owain Glyn Saunders Jones, Atebol

  Datblygwr Digidol: Byron Morley, Atebol Rhyngweithiol

  Cynorthwydd Prosiect:  Lleu Bleddyn, Atebol

  Rheolwraig Hawlfreintiau: Catrin Jones, Atebol

  Ffilmio a Golygu Ffilm: Teilo Trimble, Atebol

  Golygydd Project: Nerys Owen, Atebol

  Aelodau Panel AdAS: Geraint Herbert Evans (Ysgol Gyfun Gŵyr), Emma Jane Marini (Ysgol Ardudwy), Nia Lloyd Davies (Ysgol Dyffryn Conwy) a Ffion Gwyn (Cadeirydd a Swyddog Proffesiynol).

   

  Ariennir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’r rhaglen gomisiynu adnoddau addysgu a dysgu Cymraeg a dwyieithog.

  • Welsh Government
  • byd
  • atebol