Celf a Dylunio

Y Penglog Dirgel

Y Penglog Dirgel

1.3-The-Ambassadors.jpg
Hans Holbein the Younger. Jean de Dinteville and Georges de Selve (‘The Ambassadors’). © The National Gallery, London.

Mae un o’r enghreifftiau mwyaf adnabyddus o anamorffosis wedi ei chuddio mewn portread gan Hans Holbein. Enw’r llun yw TheAmbassadors a chafodd ei beintio yn 1533. Cafodd Holbein ei eni yn Yr Almaen ond ar ddiwedd ei oes bu’n byw yn Llundain ac yn gweithio i Frenin Harri’r VIII.

Mae’r peintiad yn dangos dau lysgennad Ffrengig ac mae’n llawn gwrthrychau sy’n ymwneud â gwyddoniaeth, y celfyddydau a mathemateg. Peintiodd Holbein bopeth yn fanwl gywir ond mae siâp rhyfedd sy’n hofran dros y llawr yn ymddangos yn gwbl wahanol. Mae hwn yn fath o anamorffosis a elwir yn ‘drawsnewid croesrym’, sy’n golygu ei fod wedi ei osod ar oleddf wysg ei ochr. Allwch chi ond gweld beth ydyw yn iawn drwy edrych arno o’r ochr.

Y Benglog Gudd
Y Benglog Gudd

 Tasg

Byddwch angen: bwrdd gwyn, cysylltiad rhyngrwyd i Google Arts & Culture.

  • Edrychwch ar y peintiad ar Google Arts & Culture fel y gallwch edrych yn fanwl ar yr holl wrthrychau a beintiodd mor ofalus a gweld pa mor od y mae’r penglog yn edrych.

Ymweld

Gellir ymweld â’r llun yn yr Oriel Genedlaethol yn Llundain.