Celf a Dylunio

Tynnu Llun Elips

Mae cylchoedd yn siapiau crwm gydag un pwynt canolog sydd â’r un pellter i’r cylchyn. Mae gan elipsau ddau bwynt. Mae’r pellter i’r cylchyn yn adio i greu’r un cyfanswm, ble bynnag y byddwch yn mesur ohono.

Gallwch dynnu llun elips a gweld y llinellau a’r siapiau llyfn y mae’n eu creu.

ellipse.gif

Tasg

Gallwch gwblhau’r ymarfer yma gyda deunyddiau amrywiol.

 • Yn yr ystafell ddosbarth gallech ddefnyddio papur gyda phinnau bawd, cortyn a phensil.
 • Yn y maes chwarae gallech ddefnyddio cortyn a chreu’r llinellau ar lawr gyda sialc.
 • Os oes traeth gerllaw gallech ddefnyddio cortyn a chreu’r llinellau yn y tywod gyda brigau.
 1. Defnyddiwch y diagram i’ch helpu.
 2. Dewiswch bwynt canolog a defnyddio’r cortyn i greu cylch o’i amgylch.
 3. Tynnwch linell ar draws canol y cylch.
 4. Dewiswch ddau bwynt ar y llinell ganolog sy’n bellter cyfartal oddi wrth y gylchlin (F1 ac F2 ar y diagram).
 5. Rhedwch gortyn rhwng y ddau bwynt yma a’i dynnu’n dynn i greu crych.
 6. Gan gadw’r cortyn yn dynn, gwnewch farc yr holl ffordd o gwmpas, fel llinell y pensil yn y diagram.
 7. Dylech fod ag elips llyfn.
 8. Sylwch sut y mae’r pellter o F1 i’r pensil a’r pellter o F2 i’r pensil yn adio i roi’r un hyd bob tro.
 9. Rhowch gynnig arall arni, gan ddefnyddio dau bwynt sy’n bellach i mewn neu’n bellach allan oddi wrth ei gilydd. Sylwch sut y mae’r elips yn ymddangos yn fwy crwn neu’n ymestyn yn ehangach.